Gümrük İşlemleri

6- Gümrük Dosyası Hazırlanması

Serbest bölge işlemleri için bir gümrük müşaviri ile çalışılması gereklidir.
Dosya ekinde;
  • Mükellefiyet belgesi
  • Gümrük müşavirine noterden vekalet verilmesi
  • İmza sirküleri
  • Sicil tasdiknamesi
  • Vergi levhası
  • Nüfus cüzdan örneği
  • Serbest bölge bilgisayar uygulama programı müracaatı yapılır.
Sonraki Adım Bu sayfada yer alanlar tamamen bilgilendirme amaçlı olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Soru ve görüşleriniz için İZKA ile dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.