Faaliyet Ruhsat Talebi

5- Serbest Bölge Müdürlüğüne Faaliyet Ruhsatı Talep Müracaatı

Uygunluk yazısına istinaden faaliyet ruhsat talebinde bulunulur.
Ekler;
  • Kira kontratı veya tapu
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Ticaret sicil tasdiknamesi
  • Uygunluk yazısı ekindeki taahhütnamenin noter onaylı sureti
  • İmza sirküleri
Sonraki Adım Bu sayfada yer alanlar tamamen bilgilendirme amaçlı olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Soru ve görüşleriniz için İZKA ile dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.