Ticaret Sicil Süreci

 1. Anonim şirketlerde ana sözleşme noterden onaylatılır ya da Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden randevu alınarak ile huzurda imzalanabilir.
 2. Limited şirketlerde ise Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak randevu alınır. (Limited şirketler için noter tastiği kabul edilmemektedir.)
 3. Tescil talepnamesi başvuru esnasında çıkartılır.
 4. Tescil başvuru aşamasında kuruluş ve rekabet kurumu harcı yatırılır.
 5. Tüm evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne dilekçe ile teslim edilir.
 6. Tescile uygun bulunan şirketin evraklarını alıp Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilanını yaptırılır.
 7. İmza Sirkülerinin çıkartılması; sicil tasdiknamesi ve ilan yazısı ile noterden tasdik yapılır.
 8. Sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve ilan yazısı ile bankaya başvurularak blokaj kaldırılır.
 9. Şirketin ana sözleşmesi Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imzalanacak ise tüm ortakların veya şirket kuruluş vekâletnamesi verilmiş temsilciler Ticari Sicil Müdürlüğü'nde hazır bulunmalıdır.
 10. Oda kayıt işlemi tamamlandıktan sonra anonim şirkette 7 adet ve limited şirkette 6 adet olan defter tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yapılır ve tescil sonrası ilgililere teslim edilir.
  • Anonim Şirketler:Yevmiye, Kebir, Envanter, Ortaklar Pay, Genel Kurul Toplantı, Yönetim Kurulu Karar ve Damga Vergisi Defteri bastırılır.
  • Limited Şirketler:Yevmiye, Kebir, Envanter, Ortaklar Pay, Genel Kurul Toplantı, Müdürler Kurulu Defterleri bastırılır.
  • *Her yılın son gününe kadar bir sonraki yılın resmi defterleri (yevmiye, kebir, envanter) noterden tasdik yaptırılmalıdır.
 11. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde şirket tescil edildikten sonra kaşe yaptırılır.
 12. Muhasebe ve varsa başka vekiller için vekaletname çıkarılır.
Sonraki Adım

Bizimle İletişime Geçin

Soru ve görüşleriniz için İZKA ile dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.