SGK İşyeri Tescili

  1. Ticaret Sicil tarafından tescil edilen şirketin, SGK’dan alınan iş yeri tescil numarası (Referans Numarası) ile iş yeri dosyası oluşturulur. (Personel çalışacak ise)
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (e-sigorta) internet kullanıcı kodu ve şifre başvurusunda bulunulur. (E-devlet sistemine düşen şifre temin edilir.)
  3. SGK online tescili yapıldıktan sonra Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 29. maddesindeki başvuru evrakları SGK'ya teslim edilmelidir.
  4. Yabancı çalışanlar için çalışma izni alınmalıdır. Çalışma izni başvurusu için işveren ve işçiden aşağıda yer alan belgeler temin edilir.

Kriterler

  • Yabancı işçi çalıştıracak işyerlerinde 5 Türk vatandaşının çalışması zorunludur. Bu sayı yalnızca 1 tane yabancı işçi çalıştırmak isteyenler için geçerlidir. Eğer birden fazla yabancı işçi çalıştırma durumu varsa her yabancı için 5 Türk vatandaşının çalıştırılması gerekmektedir. Örneğin 5 yabancı çalıştırma izni isteyen bir şirketin bünyesinde toplam 25 Türk vatandaşı çalışmalıdır.
  • Yabancı işçi çalıştırma izni isteyen iş yerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL olması gerekmektedir, ihracat yapıyor ise son yıl ihracat tutarının 250.000 ABD Doları olması veya yıllık cirosunun 800.000 TL olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birini karşılıyor iseniz yabancı çalışma izni alabilirsiniz.
  • İzin almak isteyen şirket ortağı olan yabancının ise sermaye payının en az %20’sine sahip olması gerekmektedir. Bu rakam da 40.000 TL’nin üstünde olmalıdır.
  • İş yeri tarafından yabancıya ödenmesi gereken maaş, yabancı çalışanın görevi ve yapacağı işle orantılı olmalıdır ve mutlaka asgari ücretten fazla olmalıdır.
  • Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır.
  • Başvuru sahibinin KEP hesabı ve elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır. Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir. Konuya ilişkin detay, başvuru ve süreç takibi https://www.ailevecalisma.gov.tr ilgili linkten yapılır.

Yabancının Oturma İzni Olmadığında Yurtdışı Çalışma İzni Başvurusu;

Yurt Dışı Konsolosluk + Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı + İçişleri Bakanlığı'na verilecekler evraklar eşliğinde yabancı yurt dışında kendisine verilen/gönderilen evraklar ile birlikte ülkesindeki T.C. Konsolosluğu’na şahsen başvurmak durumundadır.

Sonraki Adım
document
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Bu sayfada yer alanlar tamamen bilgilendirme amaçlı olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Soru ve görüşleriniz için İZKA ile dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.