Şirket Kuruluşu

B. Evrakların Hazırlanması

1. Ortaklar Adına Vekaletname ile:

Kuruluş işleminde şirket kuruluşu vekaletnamesi noterden hazırlanır. (Vekaletname yurtdışından düzenlenecek ise Türk Konsolosluğu ya da apostil düzenlemesine göre vekalet çıkarılır.)

2. Ortak Tüzel Kişi ise:

  • Türkiye’de yerleşik şirketler için, şirket kuruluş vekaletnamesi için yönetim kurulu kararı alınarak noter onayı yaptırılır.
  • Tüzel kişi ortak, yabancı sermaye ise, yurtdışında alınan yönetim kurulu kararı apostil yaptırılarak ilgili ülkedeki türk konsolosluğuna onaylatılır. Onaylı apostile, Türkiye'de yeminli tercüme sonrası noter onayı alınır.
  • Yurtdışından alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda tüm ortak ve temsilcilerin, pasaport ve ikamet belgeleri yine aynı şekilde apostil yaptırılarak Konsolosluğa onaylatılır. Yurtdışı ortağın, tüzel kişi olması durumunda ise yurtdışından alınmış (certificate of registration) Ticaret Sicil Tasdiknamesi apostil yaptırılarak konsolosluğa onaylatılır.
  • Yurtdışı tüm ortakların pasaport ve ikamet bilgileri (konsolosluk ve apostil), Yurtdışı ortağın tüzel kişi olması durumunda yurtdışından alınmış ticaret sicil tasdiknamesi (konsolosluk ve apostil) gereklidir.
  • Yabancı çalışan olacaksa sermaye minimum 100.000 TL olmalı ve tamamı kuruluş öncesi ödenmelidir. Limited şirkette müdürler kurulu başkanı ve yetkileri, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yetki alanları belirlenir. Şirket ortaklarının hisse oranları ve payların nominal değerleri belirlenir.
  • Türk ortaklar için nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi gereklidir.
  • Anonim şirket kuruluşları için bankada hesap açılarak sermaye blokaj yazısı temin edilir.
Sonraki Adım
document
Karar Örneği
Bu sayfada yer alanlar tamamen bilgilendirme amaçlı olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Soru ve görüşleriniz için İZKA ile dilediğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerimizden veya iletişim formumuzdan bize ulaşabilirsiniz.